Aanpak van De Andere Commissaris


OMGEVINGSANALYSE

Elke search naar een nieuwe Commissaris of Lid Raad van Advies start met een gedegen intake met de voorzitter van de Raad van Commissarissen/Raad van Advies en/of de aandeelhouder(s) om de search vraag helder en zo concreet mogelijk te krijgen. Dat wordt gevolgd door een interview met een of meerdere leden van de Raad van Commissarissen/Raad van Advies en de bestuurder of DGA om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de cultuur en de onderlinge samenwerking van de Raad, de diverse rollen en actuele onderwerpen.


PROFIEL COMMISSARIS*

Op basis van alle informatie wordt een profielschets opgesteld met informatie over de organisatie en de uitdagingen waarvoor het bedrijf en de Raad van Commissarissen staan, de samenstelling van de huidige Raad van Commissarissen, het profiel van de Commissaris (zowel op inhoudelijke- als op gewenste persoonlijkheidsaspecten) en de beschrijving van de rol van de Commissaris in de raad.

 

 

* lees ook: lid Raad van Advies


ZOEKPROFIEL

De Andere Commissaris stelt vervolgens een long list op van mogelijke kandidaten. De long list komt mede tot stand dankzij de input van de aangesloten executive search bureaus. Deze longlist wordt met de voorzitter van de Raad van Commissarissen/Raad van Advies besproken en gereduceerd tot een ‘short list’ van potentiële kandidaten, welke door De Andere Commissaris worden benaderd en gescreend om zo te kunnen bepalen of zij passen op het profiel en of zij geïnteresseerd en beschikbaar zijn.


INTERVIEWS

De kandidaat commissarissen worden geïnterviewd door Consultants van De Andere Commissaris en worden daarbij onder meer gecheckt op onafhankelijkheid, deskundigheid en geschiktheid als toezichthouder.


PRESENTATIE

Vervolgens worden de geschikt bevonden kandidaat commissarissen aan de hand van een persoonlijk profiel gepresenteerd aan en besproken met de opdrachtgever.

Vervolgens begeleidt, faciliteert en monitort De Andere Commissaris het selectieproces tot en met de aanstelling van de nieuwe commissaris.

Het inplannen van vervolggesprekken, het evalueren van de gesprekken, de referentie-checks en een advies inzake de honorering Commissaris maken hier onderdeel van uit.