Search naar een kandidaat Commissaris

De search naar een goede Commissaris start met het opstellen van een profielschets. Een Commissaris moet o.a. tegenspraak leveren, de waarheid durven zeggen, kritische vragen stellen en een goed gevoel voor timing hebben. Een goede Commissaris is empathisch en tevens hard en duidelijk als dat nodig is. Daarnaast wordt gekeken wat het specifieke aandachtsgebied wordt van de gezochte Commissaris op het gebied van marktkennis, product kennis, financiële kennis, strategie/visie en netwerk.

De Anderen Commissaris stelt het profiel van de Commissaris samen met u op en schrijft deze ook uit. Het profiel fungeert als leidraad voor onze inspanningen om de positie ingevuld te krijgen.  Een grondig en breed zoekproces is wat De Andere Commissaris kan bieden. Een vaste werkwijze zorgt voor een soepele en nauwkeurige uitvoering van de search opdracht. De opdracht hiertoe kan worden gegeven door de bestaande Raad van Commissarissen dan wel de aandeelhouders/eigenaar van de onderneming die de potentiële kandidaten voordraagt aan de AVA, waarna de AVA de kandidaat commissaris kan benoemen.