Een Raad van Commissarissen instellen in uw B.V.

Een RvC is voor een B.V. met minder dan 100 werknemers en een geplaatst kapitaal onder de 16 mln niet verplicht, maar in veel gevallen wordt er wel vrijwillig een RvC ingesteld. Voor structuurvennootschappen is de RvC een verplichting.

Als het erop aan komt staat u er als aandeelhouder(s)/directie alleen voor. Het aanstellen van een RvC heeft voordelen. Een commissaris is een toegewijde adviseur met vaak een eigen expertise aan wie de directie bepaalde voornemens kan overleggen. Het is een ambassadeur van de onderneming die zijn netwerk in kan zetten voor de onderneming en vragen kan stellen over cruciale te nemen beslissingen voor de onderneming.

Corporate governance geeft inhoud aan de vraag hoe een onderneming efficiënt en verantwoord geleid wordt en hoe de verantwoording over het gevoerde beleid wordt afgelegd aan aandeelhouders, werknemers, afnemers en de samenleving. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Wetgeving over ‘goed en eerlijk bestuur’ is hierbij belangrijk; gedragscodes, zoals de Corporate Governance Code, zetten hiervoor een norm.

In een persoonlijk gesprek informeert De Andere Commissaris u graag verder over wat een RvC voor u kan betekenen. 

 


De ideale samenstelling en inrichting van een RvC 

De raad bestaat uit een of meer natuurlijke personen (artikel 250 BW bk 2).

In de praktijk bestaat de RvC vaak uit 3 personen waarvan 1 persoon met een financiële achtergrond. De ideale samenstelling is afhankelijk van het doel dat een onderneming met de RvC heeft; intensief toezicht houden op of meer incidenteel fungeren als klankbord en sparringpartner. Daarnaast wordt er gekeken naar de fase waarin het bedrijf zich bevindt en de al bestaande governance structuur.

Het gaat bij de samenstelling niet alleen om de inhoudelijke expertise die moet zijn vertegenwoordigd in de diverse rollen van de Commissarissen, maar ook de achtergronden, netwerken en de verschillende persoonlijkheden van de Commissarissen en de samenstelling hiertussen.

In een persoonlijk gesprek adviseert De Andere Commissaris u graag over de ideale samenstelling van uw RvC.