Wat bieden wij?

De Andere Commissaris is kundig op het gebied van het zoeken en plaatsen van commissarissen. Wij maken hierbij gebruik van de expertise en het totale netwerk van de aangesloten executive search bureaus.

Wij zijn ook inzetbaar voor advisering over het voortraject, te weten:

  • DGA / Directie helpen bij de keuze van het wel of niet aanstellen van het instituut Raad van Commissarissen of Raad van Advies
  • de samenstelling en inrichting van een Raad van Commissarissen of Raad van Advies
  • het informeren over de inhoudelijke aspecten van de rol van Commissaris of lid Raad van Advies

Uiteraard zal er een follow up plaatsvinden na de plaatsing van een commissaris in de vorm van een evaluatie. Graag vernemen wij hoe het proces ervaren is en hoe de onboarding verloopt.

Inzicht & inspiratie vanuit de praktijk

Advies       Search


Wat wordt verwacht van de Commissaris?

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De statuten kunnen aanvullende bepalingen omtrent de taken en de bevoegdheden van de raad en van zijn leden bevatten, zoals de rol van adviseur, de werkgever van de directie etc.

Download meer informatie

In dit kader organiseert De Andere Commissaris informatieve bijeenkomsten voor kandidaat commissarissen i.s.m. onze samenwerkende partner; JJK Raadsadviseurs. Indien u hier interesse in heeft, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.