Wat is De Andere Commissaris?

De Andere Commissaris is een nieuwe dienstverlening in de vorm van een platform tussen een aantal Executive Search bureaus, gericht op het vinden van de nieuwe generatie Commissarissen.

Een aantal aangesloten executive search bureau’s, met ervaring in het zoeken en plaatsen van Commissarissen, werkt hierin nauw met elkaar samen.

Door de samenwerkingsformule is De Andere Commissaris in staat om een breder palet van kandidaten te bereiken en te introduceren, die qua kennis en expertise aansluiten op specifieke en actuele vraagstukken van het bedrijf en de Raad van Commissarissen/Raad van Advies, bijvoorbeeld op het gebied van (e)Commerce, Legal, Finance, HRM, ICT of Digitalisering.Helaas is Roelant op 10 augustus jl overleden, na een jaar lang te hebben gestreden tegen kanker.
C&Q heeft met veel plezier met Roelant samengewerkt en zal hem missen als partner in De Andere Commissaris.
Wij zullen met zijn drive en positivisme in gedachten ons gezamenlijke initiatief voortzetten.

De aangesloten Consultants van De Andere Commissaris hebben jarenlange ervaring met het ‘werken met’, searchen én plaatsen van commissarissen voor MKB en Familie bedrijven en/of zelf ervaring als Commissaris bij het groot MKB en Familiebedrijf.

 

Waarom De Andere Commissaris?

Het samenwerkingsverband van De Andere Commissaris zorgt voor een grotere bereikbaarheid van potentiële kandidaten vanuit een groter netwerk. Het levert een objectief advies op, waarbij zowel naar de ideale samenstelling van een Raad van Commissarissen/Raad van Advies als naar de onderlinge competenties van de RvC/RvA-leden wordt gekeken.

Voor Wie?

De Andere Commissaris richt zich op familie bedrijven en middelgrote ondernemingen die een RvC/RvT willen aanstellen of uitbreiden (aanpassen van de Governance structuur of invulling geven aan het familiestatuut).

De Andere Commissaris is een hoogopgeleide ‘young professional’ en werkzaam in het bedrijfsleven.

De Andere Commissaris ziet de toegevoegde waarde van werkende commissarissen – naast senior, vaak gepensioneerde commissarissen – in een RvC: De Andere Commissaris is nog actief in het bedrijfsleven, heeft veel relevante kennis en ervaring op zijn of haar vakgebied die ingebracht kan worden in het bedrijf. De Andere Commissaris staat midden in de maatschappij en heeft goede aansluiting bij de ‘jongere’ stakeholders en is op de hoogte van de huidige trends (internet, e-Commerce, social media, etc) en gevoel voor nieuwe technologische ontwikkelingen en/of innovaties.

De Andere Commissaris brengt specifieke ervaringen mee op het gebied van:

  • Innovaties / ecommerce;
  • Bedrijfs overdracht/overname;
  • Internationale expansie;
  • Vastgoed;
  • Risk management;
  • Finance;
  • HRM;
  • IT / Juridische zaken.

Om aansluiting te houden bij de (steeds veranderende) eisen en trends van nu is naast een continue professionaliseringsslag ook een andere samenstelling van de RvC/RvT nodig. Door een betere mix van commissarissen in een RvC, kan de waarde van een RvC en de samenwerking tussen een RvC en een Directie / DGA sterk worden vergroot.

DAC beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals. Deze professionals hebben verschillende achtergronden en sterke persoonlijkheden, en staan open voor een aanvullende uitdaging naast hun huidige baan.De Andere Commissaris

Dit vraagt om een professionele aanpak bij het vinden van een nieuwe commissaris. Dat betekent onder meer het opstellen van een passend functieprofiel en een gedegen grondige search procedure naar de gewenste commissaris.

“Welk bureau kan onze RvC hierbij helpen?”

Een veel gestelde vraag waar De Andere Commissaris het antwoord op kan zijn.